Home Agenda Algemene Ledenvergadering 2022
22 nov dinsdag • 22 november 2022

Algemene Ledenvergadering 2022

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 22 november 2022.
Die gaan wij houden in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg en wel op 22 november 2022.
Adres is: Verlengde Paltzerweg 1 in Soest. Jullie zijn daar welkom vanaf 13:30 uur.
Wij willen graag met de ALV beginnen om 14:00 uur en hebben na de ALV een rondleiding georganiseerd door het
museum waarbij wij rond 17:00 uur na een drankje een diner aanbieden om daarna rond 18:45 uur of eerder zo je wenst
weer huiswaarts te keren.
Los van de inhoud van de ALV vergadering een prachtige locatie om de militaire historie op te pakken welke in de
huidige tijd ook meer dan aansprekend is!
Jullie snappen dat het zeer gewenst is om aan te geven of je komt en met hoeveel mensen je denkt te komen zodat wij
dat verder kunnen afstemmen met het museum. Tevens aangeven of en met hoeveel u blijft voor het diner.
Ook is het van belang dat aangegeven wordt wie van de aanwezige een museum kaart bezit zodat wij ook de
hoeveelheid kaartjes kunnen afstemmen die wij nodig hebben
Wij kijken als bestuur uit naar deze fysieke vergadering en hopen jullie in grote getalen te mogen ontvangen en weer te
spreken.
De agenda en bijbehorende stukken worden u ten minste twee weken voor de vergadering toegestuurd.

Deel dit agenda item