Home Diensten Cao en arbeidsvoorwaarden

Cao en arbeidsvoorwaarden


HISWA-RECRON en SZS hebben op maandag 18 januari 2021 samen met CNV Vakmensen een nieuwe HISWA-/SZS cao kunnen afsluiten, nadat de overgrote meerderheid van de achterbannen eind december akkoord is gegaan met het onderhandelingsresultaat.
Deze nieuwe HISWA-/SZS cao kent een looptijd van één jaar, namelijk: 1 januari 2021 - 31 december 2021.

De complete CAO SZS - HISWA is als pdf beschikbaar voor leden van de SZS via het besloten gedeelte van de website.

Bedrijfstakpensioenfonds

De werkgevers in de SZS branche dragen verplicht premies af aan het Bedrijfs-pensioenfonds voor de Metaal en Technische bedrijfstakken ten behoeve van het ouderdomspensioen voor de werknemers.