Home Diensten Cao en arbeidsvoorwaarden

Cao en arbeidsvoorwaarden

De Vereniging SZS heeft namens haar leden de branchespecifieke Cao voor de zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en de scheepsbenodigdhedenhandel “SZS” samen met de vakorganisatie CNV Vakmensen opnieuw afgesloten. De Algemeen Verbindend Verklaring (hetgeen betekent dat de Cao van toepassing is op en dient te worden nageleefd door alle bedrijven in de SZS-branche) is inmiddels in gang gezet.

De CAO treedt in werking met terugwerkende kracht; vanaf 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2020.

De complete CAO SZS 2017-2020 is als pdf beschikbaar voor leden van de SZS op het besloten gedeelte van de website.

Bedrijfstakpensioenfonds

De werkgevers in de SZS branche dragen verplicht premies af aan het Bedrijfs-pensioenfonds voor de Metaal en Technische bedrijfstakken ten behoeve van het ouderdomspensioen voor de werknemers.