Home Diensten Scholing

Scholing

Top 18 scholing Als werknemers via training on the job het vak van zeilmaken leren, dan is hiervoor onder voorwaarden subsidie beschikbaar. De opleidingen (de “Top 18 scholing”) waarvoor subsidie bij het O&O Fonds kan worden aangevraagd zijn:

De SZS vindt de ontwikkeling van vakmanschap belangrijk voor de branche. De SZS draagt daaraan bij via de deelname aan het Opleidings- en Arbeidsmarktfonds SZS.

De opleidingen (de “Top 18 scholing”) waarvoor subsidie bij het O&O Fonds kan worden aangevraagd zijn:

Planning/werkvoorbereiding/ontwerp
• meten
• berekenen

• CAD-tekenen
Zeilmaken/doekbewerking
• lassen
• maatvoering
• knippen
• afwerken (o.a. naaien)
Metaalbewerking
• productie
• reparatie/revisie
• onderhoud
Tuigen
• montage/installatie
• onderhoud
• reparatie/revisie
Divers
• Alle AMTEK cert.
• Alle EKH cert.
• Alle NEN cert.
• Alle VCA

De werkgever moet aantonen dat het een voor de branche relevante opleiding is.
Voor de 5 genoemde opleidingen onder "divers"geldt dat deze heel breed zijn en derhalve door het bestuur gecontroleerd/beoordeeld moet worden of de opleiding relevant is.

Lees hieronder meer informatie over de voorwaarden, de subsidiehoogte etc.

Digitaal lesprogramma

Om de kennis van het zeilmakersvak gemakkelijker toegankelijk te maken kunt u binnenkort uw (nieuwe) werknemers via een digitaal programma de basis theorie van het zeilmaken laten leren. Lees meer...

Subsidie

Indien u uw werknemers via training on the job het zeilmaken leert, is hiervoor subsidie beschikbaar. Voor een beperkt aantal reguliere opleidingen kunt u ook subsidie ontvangen van het O&O-fonds. Lees meer...

Over O&A

In de Cao is door sociale partners, FNV, CNV Vakmensen en de SZS, afgesproken dat werkgevers jaarlijks premie afdragen aan het Opleidings- & Arbeidsmarktfonds SZS (O&A-fonds SZS). Het O&A-fonds SZS ontwikkelt activiteiten die de kennis en vaardigheden van de werknemers vergroten en bijdragen aan de professionalisering van de branche. De basis van deze activiteiten vormen de Cao-afspraken.

Digitaal lesprogramma

Om de kennis van het zeilmakersvak gemakkelijker toegankelijk te maken kunt u binnenkort uw (nieuwe) werknemers via een digitaal programma de basis theorie van het zeilmaken laten leren. De werknemer kan dan inloggen, in eigen tempo de lesstof tot zich nemen en vervolgens een digitale toets maken. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een (digitaal) certificaat.

In 2017 is begonnen met de ontwikkeling van dit programma.

U wordt via de SZS nieuwsbrief en deze website op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Subsidie

Indien u uw werknemers via training on the job het zeilmaken leert, is hiervoor subsidie beschikbaar. Voor een beperkt aantal reguliere opleidingen kunt u ook subsidie ontvangen van het O&O-fonds.

De voorwaarden:

  • Een cursus, opleiding of training on the job dient gerelateerd te zijn aan de Top 20 Scholing.
  • De werknemer die de cursus, opleiding of training on te the job heeft gevolgd dient geregistreerd te zijn bij MN-services.
  • Het subsidieverzoek dient binnen drie maanden na afloop van de cursus, opleiding of trianing on the job te zijn ingediend.
  • De maximale subsidie is gelijk aan de premieafdracht over het voorgaande jaar.

___________________________________________________________________________________

Training off the job:

- cursuskosten 75% (max. € 455)
- verletkosten 75% (Cao-loon)
- reiskosten 75% (op basis van openbaar vervoer of € 0,18 per kilometer)

Training on the job:

- cursuskosten 50% (max. € 455)
- verletkosten worden niet vergoed
- reiskosten worden niet vergoed

De vergoeding voor de cursussen voor EKH-bedrijven (al dan niet lid van EKH) bedraagt max.50% van de cursuskosten na aftrek van de korting voor EKH-leden.

Door het O&A-fonds SZS ontwikkelde cursussen:
- cursuskosten 50%;
- verletkosten worden niet vergoed;
- reiskosten worden niet vergoed.

Een bedrijf kan per kalenderjaar maximaal 1 keer de premieafdracht over het voorgaande jaar aan subsidie ontvangen. Bedrijven met een premieafdracht over het voorgaande jaar van minder dan € 1.000,- kunnen maximaal € 1.000,- per kalenderjaar aan subsidie ontvangen.

Formulier Aanvraag Subsidie O&A SZS HIER

Aanvraag formulier on the job HIER

Over het O&A-fonds

In de Cao is door sociale partners, FNV, CNV en de SZS, afgesproken dat werkgevers jaarlijks premie afdragen aan het Opleidings- & Arbeidsmarktfonds SZS (O&A-fonds SZS). Het O&A-fonds SZS ontwikkelt activiteiten die de kennis en vaardigheden van de werknemers vergroten en bijdragen aan de professionalisering van de branche. De basis van deze activiteiten vormen de Cao-afspraken.

Het bestuur van het O&A-fonds SZS bestaat uit maximaal drie vertegenwoordigers van werknemerszijde en maximaal drie vertegenwoordigers van werkgeverszijde. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Namens de gezamenlijke werkgeversorganisaties
De heer D. Hellemans
De heer N.J. Post
De heer C.W. van Tilborg

Namens de gezamenlijke werknemersorganisaties
De heer B. Blokzijl
De heer E. Maas

Secretariaat

De statuten van het O&A-fonds SZS kunt u hier downloaden.

Premie en overige gegevens
Conform Bijlage VIII van de SZS Cao bedraagt de premie voor O&A-fonds SZS 0,2% van de in het voorgaande jaar in zijn onderneming uitbetaalde loonsom.

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld en goedgekeurd door de accountant. Deze kunt u hier downloaden of opvragen via oaz@wispa.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het O&A-fonds SZS:

O&A-fonds SZS
Reitseplein 1
5037 AA TILBURG

Postbus 4076
5004 JB TILBURG
Tel: 013 - 594 45 17
E-mail: info@oaz-szs.nl
KvK 30164508

Het secretariaat van het O&A-fonds SZS wordt gevoerd door Wissenraet Van Spaendonck te Tilburg.