Home Diensten RI&E

RI&E

Branche Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is iedere werkgever verplicht om een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. Een van de vereisten is dat bedrijven verplicht zijn om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren om de risico’s voor de veiligheid, gezondheid en welzijn in uw bedrijf in kaart te brengen en een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen om deze risico’s te verminderen.

De SZS branche beschikt over een eigen branche RI&E, waarin specifieke risico’s zijn benoemd, die spelen in de SZS branche. Denk hierbij aan risico’s bij het gebruik van industriële naaimachines, lasapparatuur voor zeildoek, werken op locatie en werkhoudingen als knielen.

De branche RI&E SZS is goedgekeurd én opgenomen in de Cao SZS, zodat leden van de SZS met maximaal 25 werknemers, die hier gebruik van maken hun RI&E-document niet hoeven te laten toetsen.
Dit levert een financieel voordeel op. Het scheelt ook in de administratieve lasten.

Het gebruik van de branche RI&E SZS én dus het voordeel dat er geen toetsing behoeft plaats te vinden, is voorbehouden aan de leden van de SZS. Voor hen is de RI&E te downloaden via het besloten ledengedeelte van de website onder ”downloads ”.