Home Nieuws Actualisering RI&E-instrument

Actualisering RI&E-instrument

Onlangs is de branchespecifieke Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) voor de SZS geactualiseerd omdat uit de praktijktoets bij enkele bedrijven is gebleken dat de vragenlijst van de RI&E niet volledig (meer) was. Een aantal relevante risico’s werd niet of onvolledig geïdentificeerd. De vragenlijst is daarop aangepast. Naast deze noodzakelijke aanpassingen zijn er anderzijds ook wenselijke aanpassingen doorgevoerd.

Daarmee voldoet deze RI&E weer aan alle vigerende eisen en wensen. De branche RI&E is opgesteld in opdracht van en in samenwerking met de SZS en vakbonden.

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) helpt u met het voeren van het arbobeleid. Dit beleid bestaat uit de volgende onderdelen:

• Het maken van de RI&E (inventariseren en evalueren van arbeidsrisico’s).

• Het opstellen van Plan van Aanpak (een lijst met verbeterpunten met termijnen en verantwoordelijken).

• Eventueel toetsen van de RI&E. Dit is alleen nodig als u meer dan 25 werknemers in dienst heeft. Heeft u minder mensen in dienst dan vervalt de eis om te laten toetsen, mits u gebruik maakt van de branche RI&E SZS. Toetsen gebeurd door een gecertificeerde deskundige of Arbodienst.

• Uitvoeren van de maatregelen uit het Plan van Aanpak.

• Jaarlijks – of vaker – het Plan van Aanpak bijstellen.

• Een nieuwe RI&E opstellen als de huidige niet meer actueel is. De ongeschreven regel zegt dat dit één keer per vier jaar is. Of eerder als er wijzigingen zijn in de bedrijfsvoering.

De voordelen van het gebruik van dit instrument zijn dat u voldoet aan de wettelijke verplichting en dat u een helder overzicht krijgt van knelpunten. Voordelen van goed arbobeleid zijn:

• een veiligere en gezondere werkplek;

• een aangename werkplek met meer werkplezier;

• een lager ziekteverzuim;

• minder personeelsverloop;

• minder kans op aansprakelijkheid door schades en beroepsziekten.

Meer informatie over de RI&E voor de SZS vindt u hier.

De volledige RI&E en de in te vullen modules, kunt u downloaden via het besloten ledengedeelte van de website onder ”RI&E ”

Deel dit nieuwsbericht