Home Nieuws Advies voor grenswaarde 1,2-dichloorethaan

Advies voor grenswaarde 1,2-dichloorethaan

Door blootstelling tijdens het werk aan 1,2-dichloorethaan kan kanker ontstaan. De Gezondheidsraad heeft geschat bij welke luchtconcentraties het aantal gevallen van kanker door beroepsmatige blootstelling aan de stof beperkt blijft tot vooraf vastgestelde risiconiveaus. Niet alleen inademing van 1,2-dichloorethaan kan schadelijk zijn, ook huidcontact kan bijdragen aan de blootstelling. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de staatssecretaris van SZW. De stof 1,2-dichloorethaan wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de productie van vinylchloride, het uitgangsmateriaal voor PVC (polyvinylchloride).

Voor leden van de SZS is de brief van de Commissie van de Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad via het besloten deel van de website te downloaden, evenals het persbericht en het Engelstalige advies

Deel dit nieuwsbericht