Home Nieuws Algemene Ledenvergadering SZS

Algemene Ledenvergadering SZS

Voorafgaand aan de tweede dag van de Zeilmakerijvakbeurs, vond op woensdag 7 november de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging SZS plaats.
Tijdens de ALV werd afscheid genomen van de bestuursleden Gerard Baan (penningmeester SZS) en Kees van Tilborg.

In het bestuur werden gekozen de heren:

Danny van Deuzen (vice-voorzitter, CAO en linking pin OAZ)
Dik Morren (penningmeester)
Steve Hoogeboom (Communicatie en ledenbinding)
Luciën van Leijen (Techniek)

In 2018 is met een representatieve doorsnede van het ledenbestand van SZS een aantal strategiesessies georganiseerd waaruit vier hoofdthema’s naar voren zijn gekomen waarop de SZS zich volgens deze “kerngroep” van de leden zou moeten concentreren:

  1. Externe positionering (o.a. imagobevordering SZS-bedrijven)
  2. Sociale belangenbehartiging (o.a. CAO, instroom gekwalificeerd personeel en Opleidingen)
  3. Duurzame ontwikkeling (o.a. circulaire economie)
  4. Interne verbinding (o.a. ontmoetingsplatform en businessnetwerk)

Het nieuwe bestuur zal deze hoofdthema’s in 2019 verder oppakken.

Naast de andere reguliere agendapunten, gaf Meine Scheweer, Programmamanager bij de Yacht Builders Academy (YBA) een toelichting op de voortgang van de opzet voor een opleiding Zeilmakerij naar aanleiding van de wens van het O&A-fonds SZS om een erkende opleiding voor zeilmakers in te richten en de wens van YBA om een keuzedeel Zeilmaken in haar opleiding op te nemen. Naar verwachting wordt het keuzedeel onderwezen in september 2019.

De presentatie van Meine Scheweer is voor leden beschikbaar via het login-deel van de website van SZS.

Tenslotte verzorgde Lydia Gitsels MSc als subsidie-expert een presentatie over de subsidiemogelijkheden die er voor bedrijven/SZS-leden zijn in de domeinen “Duurzaamheid” (investeren in energie- en milieubesparende installaties, technieken en oplossingen), “Innovatie” (zelfstandig of in samenwerking met andere bedrijven of kennisinstellingen een product, proces of programmatuur ontwikkelen), “Internationaal” (marktverkenning, haalbaarheidsstudies of demonstratieprojecten die handel met het buitenland bevorderen) en “Sociaal” (het duurzaam inzetbaar maken en houden van het personeel en het in dienst nemen/houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

De presentatie van Lydia Gitsels is voor leden beschikbaar via het login-deel van de website van SZS.

Deel dit nieuwsbericht