Home Nieuws Cadmium en cadmiumverbindingen

Cadmium en cadmiumverbindingen

De Gezondheidsraad heeft een conceptevaluatierapport gepubliceerd over de reproductie-toxische eigenschappen van cadmium en geselecteerde cadmiumverbindingen. Dit conceptrapport is opgesteld door de Subcommissie classificatie van giftige stoffen voor de voortplanting van de Nederlandse commissie van deskundigen inzake veiligheid op het werk (DECOS) van de Gezondheidsraad. Het maakt deel uit van een reeks adviezen met gevarenbeoordelingen of aanbevolen beroepsmatige blootstellingslimieten. De Raad wil met deze rapporten bijdragen aan de gezondheid en veiligheid op de werkplek.

Klik hier voor de stukken: brief brancheorganisaties, instructies commentaar en openbaar conceptrapport.

De reactietermijn is tot uiterlijk 20 maart 2020.

Deel dit nieuwsbericht