Home Nieuws Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing

MKB-Nederland heeft aan brancheorganisaties als de SZS de oproep gedaan om zich aan te sluiten bij een samenwerkingsverband om mkb-bedrijven voor te lichten over de aanstaande verplichting voor bedrijven om op te geven welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen.

Deze informatieplicht geldt voor bedrijven met een elektriciteitsverbruik van meer dan 25.000 kWh of een gasverbruik van meer dan 50.000 m³. In de Wet milieubeheer staat dat deze bedrijven alle energiebesparingsmaatregelen moeten nemen, die zich binnen vijf jaar terugverdienen. RVO.nl opent binnenkort een e-portaal. Daar moeten deze ondernemingen - uiterlijk 1 juli 2019 - melden welke maatregelen zij hebben uitgevoerd.

De SZS heeft zich bij MKB-Nederland gemeld als geïnteresseerde partij. MKB-Nederland heeft toegezegd dat SZS wordt meegenomen in de algemene communicatie die MKB-Nederland over dit onderwerp gaat verzorgen.

Mocht u onder de informatieplicht vallen omdat uw bedrijf meer dan 25.000 kWh of een gasverbruik heeft van meer dan 50.000 m³, dan hierbij het verzoek om dat aan het secretariaat door te geven: Info@nederlandsezeilmakerijen.nl

Deel dit nieuwsbericht