Home Nieuws Premie-inning OAZ van MN naar Wissenraet van Spaendonck

Premie-inning OAZ van MN naar Wissenraet van Spaendonck

Onlangs heeft u vanuit MN de gecombineerde premienota over het eerste kwartaal van 2021 ontvangen. Dit is de laatste combinota waarop de premie-inning t.b.v. het O&A-fonds SZS (OAZ) voorkomt. Vanaf heden vindt de premie-inning voor OAZ niet meer via MN plaats maar via Wissenraet van Spaendonck (WVS).

De premie-inning vindt dan niet meer per kwartaal maar eenmaal per jaar plaats. Aan het einde van 2021 wordt de definitieve loonsom binnen uw onderneming opgevraagd. Hierna ontvangt u een eindafrekening op basis van deze definitieve loonsom. De reeds betaalde premie voor 2021 Q1 wordt hierbij verrekend. Vanaf 2022 ontvangt u in het begin van het jaar een voorschotnota op basis van de loonsom van het voorgaande jaar. Aan het einde van het jaar wordt weer de eindafrekening opgemaakt op basis van de definitieve loonsom. U hoeft hiervoor geen contact met WVS op te nemen, u wordt vanzelf door WVS benaderd.

Heeft u vragen over de nieuwe wijze van premie-inning? Neem dan contact op via info@oaz-szs.nl

Deel dit nieuwsbericht