Home Over SZS Bestuur en secretariaat

Bestuur en secretariaat

Bestuur

Het bestuur van de SZS is een afspiegeling van het ledenbestand. Onlangs is het bestuur in de nieuwe samenstelling bijeen gekomen en is de onderlinge taakverdeling afgesproken, naast de algemene taken die het bestuurslidmaatschap met zich brengen.

Samenstelling en taakverdeling

Eelo Gitz
Functie: voorzitter
Portefeuille:
Taken: CAO

Dik Morren
Functie: penningmeester
Portefeuille: Financiën
Taken: Verantwoordelijk voor de verenigingsfinanciën

Steve Hoogeboom
Functie: Bestuurslid
Portefeuille: PR en Communicatie
Taken: meedenken en input leveren voor: communicatie-uitingen (o.a. website, nieuwsbrief, brochure(s), sociale media); ledenbijeenkomsten; bedrijfsbezoeken en beurzen, ledencontact, externe contacten, ledenbinding, ledenwerving

Luciën van Leijen
Functie: Bestuurslid
Portefeuille: Techniek
Taken: Signaleren technische ontwikkelingen (zoals pink stains, lasrook) en input leveren voor de aanpak t.b.v. SZS-leden (bijvoorbeeld artikel Nieuwsbrief, in afstemming met bestuurslid PR en Communicatie), signaleren marktontwikkelingen (zoals circulaire economie) en input leveren voor de aanpak t.b.v. SZS-leden (bijvoorbeeld project “recyclen zeildoek” of actualiseren onderzoek Lasrook)

Heeft u een vraag over of een suggestie voor een van de genoemde onderwerpen, dan weet u wie u daarvoor (via het secretariaat) kunt benaderen.

Secretariaat

Het secretariaat van de SZS ondersteunt en adviseert het bestuur, de commissies en de leden bij alle verenigingsaangelegenheden en op uiteenlopende aandachtsgebieden in en rond de branche.